TERMENI ȘI CONDIȚII

S.C. MAYA INTERAKTIVE S.R.L.

www.maya-interaktive.ro

S.C. MAYA INTERAKTIVE S.R.L.

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII
Va mulțumim pentru vizitarea acestui website. Va rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.


Politică de confidențialitate a website-ului
Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website.


Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației
Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.


Transmitere
Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate că informații neconfidentiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediati devine proprietatea S.C. Maya Interaktive S.R.L. și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poștă. În plus, S.C. Maya Interaktive S.R.L. este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea să de către S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu are nici o obligație de a folosi informația primită.


Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea S.C. Maya Interaktive S.R.L. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.
Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceti porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția că pe aceste reproduceri să apară însemnul de marca înregistrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea să în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.


® Marca înregistrată a S.C. Maya Interaktive S.R.L.. Toate drepturile rezervate.
Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest website aparțîn S.C. Maya Interaktive S.R.L.. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat că oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, va aducem la cunoștință că S.C. Maya Interaktive S.R.L. își va exercită în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.


Link-uri către alte website-uri
Link-urile de pe website-ul www.maya-interaktive.ro va pot trimite în afară rețelei și sistemelor www.maya-interaktive.ro, iar S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către S.C. Maya Interaktive S.R.L.. Va recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Garanții și avertizări
Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.


Garanții
Acest website va este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, că urmare, S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la S.C. Maya Interaktive S.R.L. prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecință, S.C. Maya Interaktive S.R.L., nu face nici un fel de declarații și nu își asumă nici un fel de garanții cu privire la cele de mai sus.
Va rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele din aceste excluderi nu va sunt aplicabile. Va rugăm să verificați legislația din țară dumneavoastră.
Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspendă sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.


Responsabilitate legală
S.C. Maya Interaktive S.R.L. și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă că urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau că urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislația aplicabilă, că urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră.
S.C. Maya Interaktive S.R.L. și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.
Mai mult, S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce va pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.
În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de S.C. Maya Interaktive S.R.L. sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.


Activități interzise
Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care S.C. Maya Interaktive S.R.L., la liberă să alegere, îl poate consideră inadecvat și/sau ar putea fi considerat că un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:
Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauza) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia S.C. Maya Interaktive S.R.L., angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputație a S.C. Maya Interaktive S.R.L.;
Încărcarea de fișiere ce conțîn virusuri care ar putea crea daune proprietăților S.C. Maya Interaktive S.R.L. sau proprietăților altor persoane; Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale S.C. Maya Interaktive S.R.L. sau ale terților.
Dumneavoastră și S.C. Maya Interaktive S.R.L. sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.
© 2023 S.C. Maya Interaktive S.R.L.. All rights reserved
Varianta actualizată – ianuarie 2023, S.C. Maya Interaktive S.R.L.

PENTRU WEBSITE-URI GLOBALE
S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu garantează faptul că materialele și informațiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate țările sau limbile. Dumneavoastră și S.C. Maya Interaktive S.R.L. sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea elvețiană și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din Elveția.

Actualizarea avizului legal
Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Va rugăm să vizitați această pagină din când în când pentru a va informa asupra acestora și a noilor informații.

Contactați-ne și vă oferim

toate răspunsurile de care aveți nevoie!

Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate.

Maya Interaktive
Hey! 👋
Suntem aici pentru întrebări!