PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

S.C. MAYA INTERAKTIVE S.R.L.

www.maya-interaktive.ro

S.C. MAYA INTERAKTIVE S.R.L.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

S.C. Maya Interaktive S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Website-ul www.maya-interaktive.ro și S.C. Maya Interaktive S.R.L se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele și politică firmei.

www.maya-interaktive.ro și S.C. Maya Interaktive S.R.L. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs. de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe website-ul www.maya-interaktive.ro adresa să de email poate opta că această să fie ștearsă din baza de date a www.maya-interaktive.ro. Pentru a șterge informațiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru în scris pe e-mail la office@maya-interaktive.ro

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, utilizatorii website-ului www.maya-interaktive.ro au următoarele drepturi:

*. Dreptul la informare (art.12)

*. Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

*. Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicită operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

*. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

*. transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

*. notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

* Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

* Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încalcate.

* Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25). S.C. Maya Interaktive S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.

Contactați-ne și vă oferim

toate răspunsurile de care aveți nevoie!

Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate.

Maya Interaktive
Hey! 👋
Suntem aici pentru întrebări!